پروردگارا امشب شب آرزو هاست شبی که دستهای لرزانمان در انتظار دامان ترحم توست. شبی ست که گونه های خشکیده مان در قحطی اشک به لطف تو سیراب می شوند.

خدایا کاسه های گدایی احساسمان را بنگر که چگونه به خشکسالی معرفت دچار شده اند...


میگن امشب چه سیاه باشی وچه سپید، هرچه قدرکه نا امیدباشی.هر چه که ازخدابخوای امیدوار باش به اجابتش. اینو من نمیگم پیامبر مهربونمون میگه گوش کنین :

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود:

ماه رجب، ماه استغفار امت من است در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است.

پس امشب میتونی هر آرزویی داری بگی آخه امشب یکی هست که مثل همیشه صداتو میشنوه. یکی که تو خلوت اشکات پا میزاره مثل همیشه... ولی بیشتر از هر روز...

دعا یادتون نره اول برا فرج آقامون امام زمان ( عج ) بعدشم اگه قابل دونستید منو هم از دعای خوبتون بی نصیب نزارید که محتاج دعاتونم.

منم خدارو براهمتون آرزو میکنم تا زندگی خدایی داشته باشین.


براتون ختم قرآن گذاشتم به نیت سلامتی و  فرج مولامون و رفع موانع ظهورشون.

لطفا از جزء 19 به بعد ثبت نام کنید.

مهلت قرائت قرآن: 26 فروردین تا 18 اردیبهشت. جزء شرکت کننده جزء شرکت کننده
Click the image to open in full size.  جزء1Click the image to open in full size.  جزء16
Click the image to open in full size.  جزء2Click the image to open in full size.  جزء17
Click the image to open in full size.  جزء3 Click the image to open in full size. جزء18
Click the image to open in full size.  جزء4Click the image to open in full size.  جزء19
Click the image to open in full size.  جزء5Click the image to open in full size.  جزء20گلساجون
Click the image to open in full size.  جزء6Click the image to open in full size.  جزء21
Click the image to open in full size.  جزء7Click the image to open in full size.  جزء22
Click the image to open in full size.  جزء8Click the image to open in full size.  جزء23
Click the image to open in full size.  جزء9 Click the image to open in full size. جزء24
Click the image to open in full size.  جزء10Click the image to open in full size.  جزء25
Click the image to open in full size.  جزء11Click the image to open in full size.  جزء26
Click the image to open in full size.  جزء12Click the image to open in full size.  جزء27
Click the image to open in full size.  جزء13Click the image to open in full size.  جزء28
Click the image to open in full size.  جزء14Click the image to open in full size.  جزء29
Click the image to open in full size.  جزء15Click the image to open in full size.  جزء30شهرزاد جون

منبع : تبسم عشقشب آرزوها... منبع : تبسم عشقشب آرزوها...
برچسب ها : امشب